Παυση
  • 1

  • 2

  • 3

Του Αιμίλιου Πολυγένη

Στο Φαράγγι του Βίκου, πάνω από τις πηγές του Βοϊδομάτη.

Ο φωτογραφικός φακός της Romfea.gr συνέλαβε σε αυτό το σημείο τον νέο Μητροπολίτη Ιωαννίνων Μάξιμο.

Μία ολιγόλεπτη στάση για να «ταξιδέψει» το βλέμμα στα απέραντα του γραφικού Φαραγγιού της Ηπείρου.

Λίγο πριν επισκεφθεί κάποιο από τα εκκλησάκια του Ζαγορίου.

Σεμνός, απλός, ανθρώπινος. Δεν είναι ο μοναδικός. Είναι ένας από τους πολλούς νέους που έχει αναδείξει ως αρχιερείς η Εκκλησία.

Όλοι της γενιάς του δείχνουν να ακολουθούν αυτό που ζητά η κοινωνία.

Ο Θεσσαλιώτιδος Τιμόθεος που βρέθηκε μόλις προχθές στους δρόμους για να ακούσει τον κόσμο της Καρδίτσας. Ο Μαρωνείας, ο Νικοπόλεως, ο Ελασσώνος, ο Κίτρους.

Αρχιερείς δραστήριους θέλει ο κόσμος. Με λόγο παρεμβατικό, με πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνία και πηγαίνουν το κοινό καλό ένα βήμα παρακάτω.

Που γνωρίζουν τις δυνατότητες του διαδικτύου, που συνεργάζονται με την τοπική Αυτοδιοίκηση για το καλό των πολιτών και μιλούν τη γλώσσα των νέων.

Χρειάζεται και η εμπειρία των μεγαλύτερων. Η σοφία των γηραιότερων.

Μήπως, όμως, όταν δεν υπάρχει πια η βιολογική δυνατότητα να ασκήσει κάποιος τα καθήκοντά του θα έπρεπε να αποσύρεται;

Να παραχωρεί τη θέση του σε εκείνους που διαθέτουν όραμα, γνώση και όρεξη για να εργαστούν;

Μήπως Άγιοι Αρχιερείς, εσείς που επίμονα παραμένετε γατζωμένοι σε οφίκκια και θρόνους, ήρθε η ώρα να αναλογιστείτε το καλό της Εκκλησίας και του λαού;

Μήπως Άγιοι Αρχιερείς που αδυνατείτε να ασκήσετε επαρκώς τα καθήκοντά σας πρέπει να προβληματιστείτε και να ατενίσετε με ειλικρίνεια το μέλλον της Εκκλησίας;

Με όλο τον σεβασμό, σκεφτείτε το. Για το καλό της Εκκλησίας. Ακόμη κι αν αυτό πλήττει τα συμφέροντα του περιβάλλοντός σας. Συγγενικού και μη.

Απάντηση στον Υπουργό Παιδείας κ. Ανδρέα Λοβέρδο έδωσε με επιστολή του ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, όσον αφορά το άνοιγμα Τμήματος Ισλαμικών Σπουδών μέσα στην Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ.

''Οι Τούρκοι εμπαίζουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο για σαράντα χρόνια όσον αφορά την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, και εμείς τους λέμε περάστε στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγκλημα αυτό που επιχειρείται'', ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Άνθιμος.

Σε άλλο σημείο ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης τόνισε: Τέσσερις Μητροπολίτες μπορούν να αποφασίσουν ενυπογράφως για ένα ζήτημα που αφορά σε άλλη Μητρόπολη; Δηλαδή οι τέσσερις Μητροπολίτες της Θράκης θα αποφασίσουν για την λύση ενός σοβαρότατου προβλήματος που αφορά την ιστορική Μητρόπολη Θεσσαλονίκης;''

Ακολουθεί η επιστολή του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου:

«Ἤκουσα ἀπὸ τὸν Τηλεοπτικὸ Σταθμὸ ΣΚΑΪ τὴν συζήτηση γιὰ τὴν προσπάθεια ποὺ γίνεται νὰ ἱδρυθῇ στὴ Θεσσαλονίκη ‘Κατεύθυνση Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν’ μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ.

Τὴν προσπάθεια αὐτὴ ἐνέκρινε κατὰ πλειονοψηφία τὸ Τμῆμα Θεολογίας καὶ ἀπέῤῥιψε κατὰ πλειονοψηφία τὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας.

Ἡ προσπάθεια αὐτὴ εἶναι κατὰ τὴν ἄποψή μου καὶ τὴν αἴσθηση τοῦ λαοῦ τῆς Θεσσαλονίκης ἐγκληματική.

Ἐνῷ τὸ πρόβλημα τῆς Θράκης μας εἶναι τόσο σοβαρό, οἱ δικοί μας θέλουν νὰ ἐπεκτείνουν τὴν παρουσία τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴ Θεσσαλονίκη!

Πέραν αὐτοῦ, τίθεται τὸ ἐρώτημα:

Εἶναι δυνατὸν ποτὲ νὰ συνυπάρξῃ τὸ Ἰσλὰμ μὲ τὴν ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Θεολογία;

Ἐὰν τελικὰ αὐτὸ συμβῇ, μέσα σὲ δυὸ χρόνια οἱ Τοῦρκοι θὰ ὑπερηφανεύωνται ὅτι ἐπεκτείνονται ἀπὸ τὸν Ἕβρο μέχρι τὴν Θεσσαλονίκη!

Οἱ Τοῦρκοι ἐμπαίζουν σαράντα χρόνια τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μας γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, καὶ ἐμεῖς τοὺς λέμε περάστε στὴ Θεσσαλονίκη. Εἶναι ἔγκλημα αὐτὸ ποὺ ἐπιχειρεῖται.

Ὁ ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων κ. Ἀνδρέας Λοβέρδος, τὸν ὁποῖο γνωρίζω καὶ ἐκτιμῶ, γιὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὴν θετικὴ ἄποψή του ἐπὶ τοῦ θέματος, ἐχρησιμοποίησε ὡς ἐπιχείρημα, ὅτι οἱ τέσσαρες Μητροπολῖτες τῆς Θράκης, οἱ ὁποῖοι μοῦ εἶναι πολὺ ἀγαπητοί, συμφωνοῦν στὴ λειτουργία Κατευθύνσεως Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ !

Κύριε Ὑπουργέ, συγγνώμη, ἀλλὰ θέσατε, παρακαλῶ, τὸ ἐρώτημα στὸν Γενικὸ Γραμματέα Θρησκευμάτων, λόγῳ ἁρμοδιότητος, τὸ ἑξῆς ἐρώτημα:

Τέσσαρες ἢ καὶ περισσότεροι Μητροπολῖτες ἐπαρχιοῦχοι, ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἀποφασίσουν ἐνυπογράφως, ἐπὶ ἑνὸς οἱουδήποτε ζητήματος, τὸ ὁποῖον ἀφορᾷ σὲ μία ἄλλη Μητρόπολη;

Δηλαδὴ οἱ τέσσαρες Μητροπολῖτες τῆς Θράκης θὰ ἀποφασίσουν γιὰ τὴν λύση ἑνὸς σοβαροτάτου προβλήματος, τὸ ὁποῖον ἀφορᾷ στὴν Ἀποστολικὴ καὶ ἱστορικὴ Μητρόπολη τῆς Θεσσαλονίκης; Κύριε ἐλέησον.

Ὅσον γιὰ τὰ ἄλλα ποὺ ἐλέχθησαν στὴν ἐκπομπὴ τοῦ ΣΚΑΪ ἐκ μέρους τοῦ Δημάρχου κ. Μπουτάρη καὶ τῶν ἐκφωνητῶν-δημοσιογράφων βρίθουν ἐσφαλμένων ἐκτιμήσεων καὶ διατυπώσεων.

Εἶναι χρέος ὅλων μας νὰ ἀξιολογήσωμε τὴν προσπάθεια τῆς Τουρκίας νὰ ἐπεκταθῇ καὶ πάλι στὴ Βαλκανικὴ μὲ πονηροὺς τρόπους καὶ νὰ προσέξωμε τὶς φρικαλεότητες στὸ Ἱρὰκ καὶ στὴ Συρία γιὰ θρησκευτικοὺς λόγους.

Ἡ Ἑλλάδα μας εἶναι ὀρθόδοξη χριστιανικὴ χώρα καὶ μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Δὲν δεχόμεθα ἰσλαμοτουρκικὲς παρουσίες στὴν πατρίδα μας».

+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

Η σχολή Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου με δική της απόφαση επέλεξε να ιδρυθεί Τμήμα Ισλαμικών Σπουδών, τόνισε ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέας Λοβέρδος, σε παρέμβασή του στην τηλεοπτική εκπομπή ''Πρώτη Γραμμή'' στον Σκάι.

Ο Υπουργός Παιδείας κ. Λοβέρδος δήλωσε:

«H σχολή Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με δική της απόφαση επέλεξε να ιδρυθεί ένα τμήμα Ισλαμικών Σπουδών».

Εμείς έχουμε επαινέσει αυτήν την απόφαση, είναι παρά πολύ σωστή, έχει χαρακτηριστικά κράτους δικαίου και από την άλλη είναι ένα κάλεσμα προς τους Μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες να σπουδάζουν στην Ελλάδα αυτά τα όποια θέλουν να σπουδάζουν.

Ακόμα, οι Μητροπολίτες της Θράκης μας έστειλαν επιστολή με την οποία στηρίζουν αυτήν την απόφαση και την στηρίζουν 100%. Χωρίς επιφυλάξεις.

Αυτό σημαίνει ότι οι φωνές που λένε όχι σε αυτό, δεν είναι οι φωνές που εκφράζουν το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Τον Άνθιμο, τον Μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι θα τον καλέσουν να άρει και αυτές τις αντιρρήσεις του.

Δεν έχει δικαίωμα κανείς, ούτε το κράτος, να πει στο Πανεπιστήμιο να μην ιδρύσουν το εν λόγω τμήμα.

Είναι στο πλαίσιο της επιστημονικής τους αυτοτέλειας. Συνυπολογίστε και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας.

{youtube}Ac-RuDPuxFs{/youtube}

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Hide Main content block

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

Οικουμενικός Πατριάρχης: ''Εμείς θα είμαστε στην Παναγία Σουμελά κάθε χρόνο''
Την πρόθεση του να λειτουργήσει και φέτος αλλά και να συνεχίζεται κάθε χρόνο η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στην Παναγία Σουμελά, ... περισσότερα...

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Το τάμα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου στα Άγραφα
Γράφει ο Αιμίλιος Πολυγένης Τα βουνά των Αγράφων επισκέφθηκε σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης ... περισσότερα...

ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

Συνάντηση νέων και νεανίδων της Ι.Μ. Λέρου (ΦΩΤΟ)
Με μεγάλη επιτυχία έληξε και η φετινή συνάντηση νέων και νεανίδων, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην περιοχή Αγίας ... περισσότερα...

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Συνάντηση Αρχιεπισκόπου Κύπρου με τον νέο Αρχηγό της Ε. Φρουράς
Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομος υποδέχθηκε την Τετάρτη, 30 Ιουλίου 2014, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή τον νέο Αρχηγό ... περισσότερα...

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Κίμωλος: Ιερόσυλοι βεβήλωσαν εκκλησία
Επί ποδός βρίσκεται η αστυνομία στην Κίμωλο, όπου διεξάγονται έρευνες έπειτα από περιστατικό βεβήλωσης σε εκκλησάκι που βρίσκεται σε ερημική ... περισσότερα...
top
Has no content to show!